بایگانی دسته: آموزش ها

مطالب آموزشی مختلف

ترفند مخفی کردن متن در عکس

ما میتوانیم نوشته های مهم خود مانند رمزها و … را در درون یک عکس مخفی کنیم تا کسی متوجه آن نشود. مورد استفاده برای نگه داری و یا ارسال یک رمز مهم یا جمله محرمانه به یک نفر میباشد. ابتدا یک عکس انتخاب کنید و برای راحتی کار در مسیر desktop خود قرار دهید. … Continue reading ترفند مخفی کردن متن در عکس